PMR Partners in Marketing Research

Filosofie

Partnerschap met opdrachtgevers. In dit samenspel biedt PMR de meerwaarde van specifieke expertise, creativiteit en geschikte onderzoeksfaciliteiten.

Speciale aandacht voor datacollectie en data processing. De kwaliteit van het onderzoeksresultaat staat of valt met de kwaliteit van de data. De gegevens moeten dus op de best mogelijke manier worden verzameld en verwerkt. En uiteraard 100% toegankelijk voor de opdrachtgever.

Beleidsgerichtheid. Marktonderzoek moet er op gericht zijn marketingbeslissingen te ondersteunen of te toetsen. Vanuit deze overtuiging hecht PMR grote waarde aan de vorm en inhoud van haar eindproduct: helder, transparant en beleidsgericht.
PMR filosofie