PMR Partners in Marketing Research

Tools

Kwantitatief onderzoek

  • telefonische, face-to-face (in-home/in-hall) en online-/panelinterviews
  • call center met 70 stoelen
  • representatief Internetpanel in Nederland
  • kokspanel
  • multimedia CAPI, CASI and CAWI
  • uitgebreid in-hall netwerk en keukenstudio's
Kwalitatief onderzoek
  • groepsdiscussies en in-depth interviews
  • native Engels sprekende moderatoren
  • recruteringsfaciliteiten
PMR Tools